Bli med nå
16–17. juni

Velkommen til Bopilot Hackathon - en 24 timers online idékonkurranse! Bli med å skape en digital møteplass for folk med alternative boligbehov og boligutviklere!

Hvem

Alle kan delta! Boligutviklere, arkitekter, utbyggere, meglere, studenter, beboere, IT-utviklere, designere, kommunalt, privat og statlig ansatte, aktivister og innovatører. Er du interessert i boliger eller digital innovasjon – sett sammen ditt team og bli med!

Hva

Bopilot Hackathon–  en 24 timers idékonkurranse! Oppgaven er å skape en digital møteplass som kobler sammen alternative boligbehov og boligmarkedet.I Bopilot hackathon er målet å utvikle en konkret og realiserbar løsning på 24 timer.

Hvorfor

Fordi vi trenger et større mangfold av boligmodeller, boligtyper, boformer og mer innovasjon i boligsektoren. Fordi vi trenger flere hjem og bomiljøer som legger til rette for at vi kan dele mer, styrke felleskapet og leve sammen på tvers av alder og livssituasjon, og som gjør det enklere å leve klimasmarte og bærekraftige liv. Fordi en ny digital møteplass kan skape kontakt mellom folk som tenker nytt om bolig. Fordi jo tidligere aktørene møtes for å samarbeide, desto bedre og mer innovative vil boligene kunne bli.

Bakgrunnsinfo om Bopilot

Tidslinje

Tirsdag 16. juni

08:00-09:00

Forventning til konkret behov og ønsket resultat fra Bopilot Hackathon

Pecha kucha innsiktsdelinger fra eksperter og mentorer

Bopilot Tina Larsen, Byarkitekten i Bergen kommune
Vipps, forenklet hverdagen Eivind Kjellevold
Mål for byen Mette Svanes, Plan og bygningsetaten
Boligdrømmen Toralf Igesund, Seniorkollektivet Bølgen
Boligbyggerens realitet Jorunn Nerheim, OBOS og Bergens Næringsråd
Beboerstyrt Boligutvikling Gine Backer-Røed og Nora Hassel Mørch, DARK arkitekter
Vindmøllebakken - rom for felleskap Randi Hana Augenstein, Helen & Hard arkitekter
Å megle det nye refleksjoner fra Tone Ween Fredriksen, Eiendomsmegler1
Den digitale møteplassen Veronika Artiuschenko, ANTI Bergen

09:00

Registrering/ logg på Teams

09:10-10:15

10:15-10:30

09:05-09:10

Presisering av oppgaven med vurderingskriterier, mulighet for spørsmål

Møt deres mentorer - mentorpresentasjon "Jeg kan bidra med…."
Presentasjon av frivillige - Start Bergen, Springbrettet

Deltakerne møtes iTeams: Kort orientering om bruk av Teams+mulig å booke sparring med mentorene

Jobbe Jobbe Jobbe!
Kræsjkurs i brainstormingsteknikk - åpne, lukke, teste, justere
Kræsjkurs i prioriteringsteknikk - viktig - viktigst - kan ikke vente

10:30-11:00

Fra 11:00

Fra 11:15

Live-sending starter på Facebook og YouTube: Velkommen til Bopilot Hackathon v/ Byråd for klima, miljø og byutvikling Thor Haakon Bakke

Onsdag 17. juni

08:00-12:00

Jobbe Jobbe Jobbe!
Mulig å booke sparring med mentorene fra kl 08:00 - 12:00

Frist for innlevering av løsningsforslag

Fagjury vurderer innsendte forslag og velger ut fem finalister. Dommerpanelet velger en vinner.

Live-sending starter på Facebook og Youtube: Presentasjon av fagjuryen, som presenterer finalistene (filmene), oppsummering av dagene og stemningsbilder fra team i nord, sør, øst og vest.

12:00

12:00-14:00

14:00-15:00

Dommerpanelet kårer en vinner!

15:00

Praktisk informasjon

Her finner du svarene til de aller viktigste spørsmål for å delta i Hackathonet. Finner du ikke svaret du leter etter her, ta kontakt med oss her

Hva er et Hackathon?

Begrepet Hackathon er satt sammen av ordene “hacking” og “marathon”. Hacking brukes her i betydningen «kreativ problemløsning». I et hackathon jobber tverrfaglige team intensivt og målrettet med å løse en oppgave innenfor en gitt tidsramme. I Bopilot hackathon er målet å skape en konkret og realiserbar løsning på 24 timer.

Hva er juryens kriterier?

Innovasjonsgrad
Er dette et inspirerende møtested som på en trygg og tillitsvekkende måte fanger interessen til målgruppene, slik at de tør å satse på alternative boligmodeller? kobler møtestedet aktørene på en god og effektiv måte og vil det skape interesse for alternative boligmodeller/ boliger med dele- og sambruksløsninger slik at dette stedet kan bidra til større innovasjon i boligsektoren?

God design
Har møtestedet god og brukervennlig design, er det intuitivt å navigere her (finner du det du trenger og litt til) og er stedet tilgjengelig for alle?

Realiserbar
Vil møtestedet la seg realisere innenfor en gitt tidsramme med den teknologien vi kjenner til i dag? Hvem burde drifte/ eie møtestedet og hva skal det hete?

Hvordan setter vi sammen team?

Du velger selv hvem og hvor mange du vil ha med i ditt team. Det kan være lurt å sette sammen et tverrfaglig team, da oppgaven krever innsikt i flere kompetanseområder, men du kan også delta alene.

Hva skal vi levere i konkurransen?

Løsningsforslaget ditt må leveres innen kl. 12.00 den 17. Juni og skal sendes inn som en film på maks 3 min, der forslaget ditt presenteres. Valg av verktøy utover dette er valgfritt. Filmen lastes opp på youtube og dere sender inn lenken i et eget Teams-rom. Dersom ønskelig kan dere i tillegg sende inn en tekst på maks 200 ord og maks 5 forklarende tegninger / skisser på A4 (det er knapt med tid for fagjuryen, så de komme ikke til å rekke å lese alt dette, so keep it short and sweet.)

Hva kan vi vinne?

Én vinner får 50.000,- til videreutvikling av sin idè.
I tillegg kan finalekandidatene få testet ut sin løsning gjennom en ny innovasjonsprosess og tilskuddsordning for innovasjonsprosjekter i Bergen kommune, som ivaretas av Næringsseksjonen og Innolab.

Hvem eier rettighetene til vinnerforslaget?

Teamet eier rettighetene til sine idèer og står fritt til å videreutvikle denne etter konkurransen.

Hvordan får jeg kontakt med en mentor?

Du booker tid med mentorene i Teams etter registrering.

Hva er Bopilot?

Bopilot er et forskningsprosjekt som undersøker hvordan kommunene kan være pådrivere for alternative boligmodeller. Prosjektet pågår fra 2018-2022 og er støttet av Norges Forskningsråd. Bopilot er et samarbeid mellom Bergen kommune, Trondheim kommune, NTNU, SINTEF, Husbanken og NAL. 
Bopilot i Bergen gjennomfører ulike aktiviteter for å skape kunnskap om og interesse for alternative boligmodeller og Bopilot hackathon er en av disse aktivitetene. Bopilot i Bergen ledes av Byarkitekten i Bergen kommune v/ prosjektleder og sivilarkitekt MNAL Tina Larsen.

Får vi mer informasjon om oppgaven som skal løses?

Ja! Hele hackathonet starter med et direktesendt live-event på Facebook, med innsiktsforedrag, bakgrunn og tips til hvordan dere kan jobbe med oppgaven. Det vil bli mulighet til å stille spørsmål og å booke tid med mentorer.

Hvor foregår Bopilot hackathon?

Bopilot hackathon foregår online på ulike flater.

Teams: Alle deltakere må melde seg på med
e-postadresser innen 9. juni. Fra kl. 08.00 den 16.juni vil alle deltakere få muligheten til å registrere seg på Teams. Microsoft Teams er et verktøy for enkel kommunikasjon og samhandling på tvers av grupper og enkeltpersoner. Teams kan brukes til chat, tale, video og samhandling på tvers av enheter og gjør det enkelt å samarbeide både med andre deltakere i ditt team og med mentorene. Teams er integrert Office 365. 

Facebook: Vi streamer live fra vår Facebook-side i begynnelsen og på slutten av hackathonet. 16.juni fra 09.00-11.00 streamer vi åpning og innsiktsforedrag. 17. Juni fra 13.30-15.30 streamer vi når de fem finaleforslagene pitches for dommerpanelet og kåring av vinneren.

Youtube: Du må ha en konto på youtube der du kan laste opp din film med løsningsforslag.