Folk

Her finner du svarene til de aller viktigste spørsmål for å delta i Hackathonet. Finner du ikke svaret du leter etter her, ta kontakt med oss her

Bli med nå
16–17. juni

Mentorer

Mentorene er fagpersoner som vil være tilgjengelig for dere i teamene underveis i hackathonet. De kan være sparringspartnere og gi dere støtte og råd underveis. Mentorene er tilgjengelige på valgte tidspunkt og teamene booker tid med den enkelte mentor via lister som ligger i Teams. Mentorene deltar en eller begge dager.

Randi Hana Augenstein

Arkitekt og daglig leder
Helen & Hard/ Gaining by Sharing
Kan svare på spørsmål om alternative boformer knyttet til behov, utfordringer og løsninger hos både sluttbruker og utvikler. Har erfaring fra Vindmøllebakken med prosess og gjennomføring av dette pilotprosjektet med fokus på fellesskap og deling.
LinkedIn

Ole Mikal Yong Pedersen

Master of ESST (Tverrfaglig innovasjon)
Nedenfra Ideelt AS Sosial entreprenør
Jeg er en sosial entreprenør som jobber med demokratisk deltakelse i byutvikling. Jeg kan hjelpe med forståelse av sosial bærekraft i boligutvikling. Finansieringsmodeller som sikrer tilgang til bolig med ulike økonomiske utgangspunkt, medvirkning, samskaping, nye boformer og fellesskapsløsninger.
LinkedIn

Marius Hauland Næss

Arkitekt og leder for arkitektgruppe Norden i Snøhetta
Snøhetta
Jeg kan veilede dere og presentere funn fra masteroppgaven min «Mot en tredje boligsektor» og om hvordan dagens boligsektorer fungerer og hvor skoen trykker. Spørsmål om arkitektur, boligarkitektur, prosjektering av utviklingsområder og utradisjonelle boligprosjekter.
LinkedIn

Gine Backer-Røed

Arkitekt MNAL
DARK Arkitekter
Utforming av et beboerstyrt boligprosjekt, medvirkningsprosess, organisering av boligbyggelag
LinkedIn

Atle Kvamme

Næringspolitisk sjef
Bergen Næringsråd
Hva kommer først, boliger eller veier og bane? Hvordan tenke helhet og god samfunnsutvikling. Er opptatt av samferdsel, infrastruktur og sømløs transport – er infrastrukturen et hjelpemiddel eller et hinder? Har jobbet med politikk og kommunikasjon i langt tid i ulike bransjer.
LinkedIn

Ingerid Helsing Almaas

Arkitekt, Seniorrådgiver og leder for satsningsområde Velferd og Helse
DOGA, Design og arkitektur Norge
Rådgiver for innovasjon og strategi i DOGA. Har god oversikt over norsk og internasjonal arkitektur og norsk byggenæring, og alle se spennende mulighetene der. Jeg ser etter nye visjoner for norsk boligbygging, og jeg kan gi bakgrunnsinformasjon om arkitektur og bolig, jeg kan bidra i konseptutviklingen og hjelpe dere å spisse de gode argumentene.
LinkedIn

Christian Bergheim

Kreativ leder, ANTI Bergen
Designer og Partner, Norwegian Rain
Som kreativ leder og designer jobber jeg til daglig med visuell kommunikasjon – hvordan budskap, idéer og visuelle uttrykk kan utformes, spisses og formidles for å treffe riktig. Som mentor kan jeg komme med innspill knyttet til posisjonering, utforming og design, presentasjon, merkevarebygging og andre aspekter rundt rollen design kan spille i gjennomføring og formidling av et prosjekt.
LinkedIn

Agnes Vevle Tvinnereim

Prosjektdriver for sosial bærekraft
Vill
Levende nabolag, sosial bærekraft, lokal innovasjon, mobilisering, design thinking (prosess)
LinkedIn

Sturla Hjelmervik

Leder
Bergen Entra ASA
Ta kontakt om dere ønsker å sparre om hvordan man skaper gode fellesfunksjoner i bygg, hva man skal tenke på når man skal skape en sosial arena med ekte flerbrukerfunksjoner. Som en del av teamet som var med på hele Media City Bergen prosjektet kan jeg bidra med innsikt fra før, under og etter åpning. Er det avvik mellom det kunder sier de vil ha og det de faktisk benytter seg av? Har kontorbygg kommet lenger enn boliger med tanke på bærekraft og miljøløsninger?
LinkedIn

Håvard Bockmann

Student, Universitetet i Bergen
Praktikant Innolab
Jeg studerer på andreåret av en bachelor i sammenlignende politikk på UiB. For tiden har jeg praksis i Innolab i Bergen kommune, hvor jeg har fått mye kunnskap om innovasjon, idéarbeid og digitalisering. Jeg er leder for prosjektgruppen i Springbrettet, som er en tverrfaglig studentorganisasjon som fungerer som bindeleddet mellom studenter og næringsliv, og som blant annet arrangerer karrieredagen i Grieghallen hvert år.
LinkedIn

Monica Hannestad

MBA i strategisk ledelse og biolog
Demos Norge
Bruk meg til å sparre på reell bærekraft, strategi, helhetlige prosesser og metoder for brukerinvolvering.
LinkedIn

Aasmund Bunkholt

Daglig leder, TreFokus AS, Styreleder Pådriv, Universitetslektor NTNU, AD-fakultetet, styreleder NTNU-Wood
Pådriv/ NTNU/ Trefokus
Byggeri/byggenæring, planlegging, utvikling og gjennomføring av byggeprosjekter og by/område/stedsutvikling. Pådriv, mmiljø og bærekraft i vid forstand.
LinkedIn

Camilla Hedegaard Møller

Ph.d., arkitekt maa, mdl
Kunstakademiets Arkitektskole København/ JJW Arkitekter
Som mentor kan jeg hjælpe jer med afklarende spørgsmål og analyser, hjælpe jer med at komme videre i projektudviklingen (også hvis I går i stå eller mister overblikket), konceptualisering og tydeliggørelse af jeres ideer. Jeg bidrager gerne med viden om almene boliger i Danmark, strategisk byudvikling, borgerinddragelse og videnssamarbejder.
LinkedIn

Hanne Wetland

Business designer
Knowit
Du kan prate med meg om innovasjonsmetodikk, kommunikasjon av (forretnings-)ide, pitching, brukerorientering og brukerreiser (metoder, kommunikasjon) Visualiseringer (tegning, annet), ux, merkevarebygging, forretningsmodeller, sirkulærøkonomi og sykling 😉
LinkedIn

Tord Glad Nordahl

Strategisk teknologirådgiver
Atea
Jeg har lang erfaring som utvikler, arkitekt og produktutvikler og jobber nå i Atea med fokus på digitalisering hovedsaklig via tjenester i Azure. Jeg kommer fra et selskap i Bergen som Chief Digital Officer, før det var jeg leder for Microsoft sine integrasjonsprodukter i USA.
LinkedIn

Malin Kock Hansen

Seniorrådgiver for satsingsområdet By- og stedsutvikling.
DOGA
Hun er særlig opptatt av innovasjon i byutvikling, og hvordan samspillet mellom mennesker og teknologi kan føre til smarte og bærekraftige byer og steder.
LinkedIn

Nora Hassel Mørch

Arkitekt MNAL
DARK Arkitekter
Utforming av et beboerstyrt boligprosjekt, medvirkningsprosess, organisering av boligbyggelag
LinkedIn

Knud Mohn, MSc

Rådgiver NTNU - veileder digital satsing innen BAE-næring.
NTNU Gjøvik
Jeg jobber som veileder og sensor for studenter på BIM-studiet på NTNU-Gjøvik og for å bidra til utvikling av den digitale satsingen på NTNU. Jeg kan bidra med min allsidige erfaring innen ulike byutviklingsarenaer for smarte og grønne byer av ulike kategorier, samt at mitt kontaktnett gjør at jeg kan være mentor for ulikt sammensatte grupperinger knyttet fremtidsscenarier. Har erfaring fra å jobbe som byggherre, rådgiver, entreprenør, knyttet til byggenæringen, og er veldig opptatt praktiske tilnærminger, også hvor IT-verktøy er sentrale.
LinkedIn

Espen Børhaug

Næringspolitisk rådgiver
Bergen Næringsråd
Det hjelper ikke hvor fantastisk et prosjekt er, om ingen vet om det. Hvordan skaper vi oppmerksomhet? Hvordan får vi ulike miljøer – næringsliv, politikere, presse – til å samles om bærekraftige byutviklingsbidrag? Jeg er tidligere kommunikasjonssjef i StorBergen Boligbyggelag/OBOS og politisk redaktør i BA.
LinkedIn

Oda Ellensdatter Solberg

Prosjektleder for Nye boligkvaliteter. Arkitekt
Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten
Jeg kan hjelpe dere med å se de ulike aktørenes behov og tipse om gode referanseprosjekter med ulike boformer, og hvordan de organiserte seg og styrte prosessen som førte til resultat. Prosjektet jeg jobber med i Oslo kommune kalles Nye boligkvaliteter, og skal se på variasjon og mangfold i boligbyggingen i Oslo. Vi skal se spesielt på nye og alternative boformer som kompaktbolig, kollektiv- og generasjonsboliger, selvbygging og byøkologiske prosjekter. Med erfaring både fra kommunen og privat arkitektkontor, hvor jeg har jobbet med disse problemstillingene både teoretisk og praktisk, har jeg et godt overblikk over terrenget.
LinkedIn

Tom Osnes Svellingen

Virksomhetsarkitekt BK, leder fagrådet i MUST, styremedlem Proptech Innovation.
Bergen kommune
Kan hjelpe meg teknologi, innovasjon og arkitektur, tjenester, prosesser, IKT systemer, kommunikasjonsnettverk og datamaskiner. Min rolle er å tenke helhetlig og bidra til at samspillet mellom teknologi og mennesker setter virksomheten i stand til å være effektiv på kort og lang sikt. Jeg jobber i det daglige med alle typer kommunale tjenester. Gjennom mobilitetslaboratoriet MUST og klyngesamarbeidet Proptech Innovation jobber jeg særlig med områdene mobilitet og eiendom.
LinkedIn

Ingvild Kjørrefjord

EU rådgiver
Innovasjon Norge Horisont 2020
Hvordan lage en god forretningsplan? Hvilke samarbeidspartnere bør være med for å realisere gode prosjekt? Hvordan finansiere prosjektet videre? Hva tenker EU om frivillig sektor i utvikling av smarte samfunn og bygg? Hvordan sikrer EU brukermedvirkning i prosjektene de finansierer? Hvordan er det å bo i drømmenabolaget Sydnes som småbarnsfamilie? Rives lett med av store vyer om fremtiden.
LinkedIn

Isabel Melo

Seniorarkitekt
Plan- og bygningsetaten, Bergen kommune
Du kan prate med meg om byforming, steds- og byutvikling, og reguleringsplaner som et planleggingsverktøy. Jobber for tiden med planlegging av Grønneviken i Bergen, der målet er å få realisert byboliger tilrettelagt for barnefamilier med høy grad av fellesskapsløsninger, deling av arealer og funksjoner.
LinkedIn

Toralf Igesund

FoU-sjef BIR
Har vært leder/sekretær for vennegjengen Bølgen som siden januar 2015 har vært på søken etter et sted å bo med delingskonsept.
Fortelle om hvilke barriærer vi i Bølgen har møtt i vår søken etter en utbygger som vil bygge oss et bofelleskap.
LinkedIn

Åshild Aarø

Community Manager
StartupLab Bergen
Jeg er Community Manager på StartupLab i Bergen, en inkubator og akselerator for ambisiøse teknologistartups. Jeg kan hjelpe dere med innovasjonsmetodikk og hvordan skalere en ide ut i markedet. I tillegg brenner jeg for klima og miljø, og kan hjelpe dere med å tenke bærekraft i idemyldringsfasen.
LinkedIn

Svein Bekkenes

Managing Enterprise Architect
Capgemini
Jeg har kompetanse som IT-arkitekt og senior systemutvikler innen flere fagområder og er opptatt av å se det store bildet. Jeg brenner for å bygge IT-arkitektur som forbedrer prosesser og oppgaver. Trives med å planlegge, designe og utvikle løsninger uavhengig av om det gjelder front-end, tjeneste/forretningslag eller lagring i database. Har fokus på å bygge raske, stabile, skalerbare og ikke minst systemer som enkle å bruke og utvide.
LinkedIn

Vidar Aarhus

Rådgiver i Næringsseksjonen, Bergen kommune
Bergen kommune, næringsseksjonen
Markedsføring og forretningsutvikling med spisskompetanse på strategisk markedsføring, innovasjon og endringsledelse.
LinkedIn

Kathrine E Standal

Daglig leder for Svartlamon boligstiftelse, en byøkologisk forsøksbydel i Trondheim
Svartlamon er en bydel med stor grad av medvirkning i alle prosesser (nedfelt i reguleringsplanen for området) og hvor fellesskapsløsninger er svært utbredt både i husene og for alle uteområder.
LinkedIn

Nancy Jøssang

Planlegger, arkitekt og partner
Opus Bergen
Ta kontakt om dere lurer på hvordan bruke markedets drivkraft til å øke sjansen for at boligdrømmen er gjennomførbar. Jeg har lang fartstid som planlegger og arkitekt i privat sektor, der kundene er private byutviklere for store og mellomstore prosjekter. Jeg kan hjelpe med risikoanalyser ved konsept- og strategisk utvikling, strategisk planlegging, organisering og oppbygging av tverrfaglige team.
LinkedIn

Kari Steinsland

Leder for mobilitetstjenester
SKYSS
Jeg brenner for innovasjon og utvikling av løsninger som forbedrer mobiliteten for folk flest og samtidig bidrar til et bærekraftige og gode bo og levemiljø. Målet er å lage gode bomiljøer der folk ikke er avhengig av å eie egen bil. Jeg kan bidra med informasjon om hvordan kollektivsystemet i Bergen fungerer og hvordan vi tenker rundt utvikling av mobilitet og smart transport
LinkedIn

Henrik Dons Finsrud

PhD Industriell økonomi og teknologiledelse
Fagleder Innovasjon i Kommunesektorens organisasjon KS
Jeg jobber med Partnerskap for radikal innovasjon, en ny satsing for å skape nødvendige løsninger på våre store samfunnsutfordringer. Veileder master-studenter og holder foredrag om samskaping og innovasjon i kommunal sektor. 25 års erfaring som aksjonsforsker og 20 år som hyttebygger. Spør meg om strategisk posisjonering, samarbeid og samskaping, forankring og kvalitetssikring av ide og konsept.
LinkedIn

Terje Lind Aasen

Managing Consultant | Software Engineering and Architecture
Capgemini Norway
Jeg kan bidra i diskusjoner rundt problemer og mulige løsninger fra et teknisk perspektiv. Med bakgrunn fra IT, Design Thinking og PropTech kan jeg forhåpentlig bidra til innovative og realiserbare løsninger.
LinkedIn

Tone Ween Fredriksen

Eiendomsmegler
Eiendomsmegler1
Jeg var eiendomsmegler for boligene i Vindmøllebakken i Stavanger. Her er det dele- og felleskapsløsninger.
LinkedIn

Torgeir Hågøy

Bo i Bergen
LinkedIn

Gøril Selvik

Daglig leder
Connect Vest
Jeg kan brukes til sparring på forretningsmodeller, kunde/brukerorientering, vekst, sammensetning av team, barrierer hos eldre på flytting, finansiering, offentlig støtteordninger. Er god på å spille djevelens advokat.
LinkedIn

Kjersti Steindal

Programleder for Digitalt førstevalg
Bergen kommune
Dersom du trenger å vite hva som er gjort av digitaliseringsarbeid i kommune, hva som pågår, og hva som er planlagt, kan du spørre meg. Jeg kan verktøykassen vår og vet mye om hva som er mulighetsrommet. Dersom du trenger å vite mer om brukerne våre, internt og eksternt kan jeg fortelle. Jeg har også mye kunnskap om prosjektarbeid og innsiktsarbeid og er i tillegg til å være programleder også informatiker, prosjektleder, pedagog og har erfaring med organisasjonsutvikling
LinkedIn

Maria A. Albuerne Gonzalez

Rådgiver Organisasjonsutvikling Innovasjon og digitalisering
Etat for Bygg og Eiendom , Bergen Kommune
Kan hjelpe med praktisk kunnskap ift. teknologi, tjenester, prosesser og IKT systemer i Etat for Bygg og Eiendom.
LinkedIn

Eli Støa

Arkitekt og professor ved institutt for arkitektur og planlegging
NTNU
Jeg kan bidra med innspill vedrørende aktuelle boligløsninger og boligbehov og – preferanser. Deltar også gjerne i diskusjoner om hvilke samfunnsutfordringer boligløsningene kan bidra til å løse.
LinkedIn

Kari Håvåg Voldsund

Førstelektor, Gründer K2 Capital AS
Høgskulen på Vestlandet
Trenger dere bistand med å utvikle gode konsepter eller tenke kreativt for å få frem de beste forretningside og forretningsmodeller er det bare å kontakte meg. Har lang erfaring med prosjektarbeid, det å koble praktiske løsninger med å dekke behovet i markedet. Erfaring fra privat og offentlig sektor som leder, kursholder eller mentor og har veiledet over 1000 studenter. Har vært gründer og veiledet flere Startups.
LinkedIn

Karin Høyland

Seniorforsker SINTEF Community
Førsteamanuensis 2 på Fakultet for Arkitektur og design NTNU
Kunnskap om boligpreferanser og behov, barnefamilier, eldre. Nye boligkonsepter nasjonalt og internasjonalt
LinkedIn

Espen Storum

Leder forebyggende avdeling i Bjørnafjorden brann og redning
Bjørnafjorden kommune
Jeg kan veilede dere og svare på spørsmål knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap. Jeg er særlig opptatt av sårbarheter som oppstår i samspillet mellom menneskelige, teknologiske og organisatoriske forhold. Bred erfaring og stor interesse innenfor risikostyring fra offentlig og privat sektor.
LinkedIn

Randi Narvestad

Forsker PhD, sivilarkitekt
NTNU, Fakultetet for Arkitektur og Design, Institutt for Arkitektur og Planlegging
Jeg kan svare på spørsmål om bokvalitet, barnefamiliers boligpreferanser og sosialt, økologisk og økonomisk bærekraftig boligutvikling. Har en doktorgrad innen temaet bærekraftig boligutvikling med særlig vekt på barnefamiliers behov. Lang erfaring som praktiserende arkitekt og planlegger med hovedfokus på boligprosjekter.
LinkedIn

Hildegunn Grindheim

Produkteier for Datasjøen
Bergen kommune
Visjonen til Datasjøen i Bergen kommune er å tilgjengeliggjøre data og bidra til innovasjon i regionen vår. Datasjøen består av et tverrfaglig team med analytikere og utviklere. Ta kontakt dersom dere lurer på om vi kan sammenstille og tilgjengeliggjøre data for dere.
LinkedIn

Vidar Vollan

Arkitekt og planlegger
Trondheim kommune, byplankontoret
Boligløsninger som legges frem i reguleringsplaner. Nye løsninger fra ulike aktører i Trondheim. Barrierer for å tenke nytt.
LinkedIn

Kristine Johannessen

Rådgiver
Bergen kommune, seksjon for digitalisering og Innovasjon, brukerorientert forvaltning
Prosesskartlegging, RPA (Digifrid), leveranser og prosessanalyse. Blue Prism, kravspesifisere IT-systemer), Prince2 Foundation, ISTQB Certified Tester Foundation Level og Certified Professional for Requirements Engineering sertifiseringer.
LinkedIn

Fagjury

Fagjuryen består av mentorer som vil gå igjennom alle løsningsforslagene og velge ut hvilke 5 team som går til finalen.

Randi Hana Augenstein

Helen & Hard

Marius Hauland Næss

Snøhetta

Agnes Vevle Tvinnereim

Vill

Maria Molden

Byarkitekten i Bergen kommune

Vidar Aarhus

Næringsseksjonen Bergen kommune

Kathrine E. Standal

Daglig leder for Svartlamon boligstiftelse

Monica Hannestad

Demos Norge

Atle Kvamme

Bergen Næringsråd

Torgeir Hågøy

Bo i Bergen

Nora Hassel Mørch

DARK arkitekter

Knud Mohn

NTNU Gjøvik

Toralf Igesund

FoU-sjef BIR og leder/sekretær for vennegjengen Bølgen som siden januar 2015 har vært på søken etter et sted å bo med delingskonsept

Karin Høyland

Sintef Community/ NTNU

Tina Larsen

Byarkitekten Bergen kommune

Dommerpanel

Dommerpanelet består av 7 fagpersoner som ikke har sett forslagene før de pitches. Dommerpanelet vurderer de fem finalistene, kårer og presenterer en vinner.

Helle Strømsnes

Pensjonist/ Høyskolelektor/ ergoterapeut. Framtidig beboer i alternativ bolig.
Beboergruppen Bølgen

Endre Berentzen

Chief Creative Officer & Co-Founder
ANTI Bergen & Trondheim

Dr. Tarje I. Wanvik

Senior Researcher, NORCE Climate

Lars Myhre

Dr.ing., teknisk sjef
Boligprodusentenes Forening

Therese Schutz Pettersen

Eiendomsmegler/Salgsleder
EiendomsmeglerVest

Stig Frode Opsvik

Strategic Advisor and Partner at Knowit Experience
Proptec innovation/ Knowit

Celine Blanc

Seniorarkitekt
Byarkitekten, Bergen kommune

Deltakere

Team Navn

Sven Svensen
Student
Bergen Arkitekt Skole
Petter Petersen
Tittel
Firma Navn
Sven Svensen
Student
Skole
Petter Petersen
Tittel
Firma Navn
Sven Svensen
Student
Skole
Petter Petersen
Tittel
Firma
Petter Petersen
Tittel
Firma
Navn Navnesen
Tittel
Firma

Kontaktpersoner

Tina Larsen

Prosjektleder Bopilot, Seniorarkitekt Byarkitekten
Hovedkontakt Bopilot Hackathon

Kjersti Eiken

Leder Innolab
Co-pilot hackathon Digivert

Maria Molden

Byarkitekt
Co-pilot Bopilot, digivert

Helge Andreas Pareli Notland

Rådgiver strategisk kompetanseutvikling HR Konsern Bergen kommune
Sjef for digital strategi og struktur i Teams, digivert

Lisbeth Skodvin

Tjenestekoordinator
Digivert

Thomas Cook

Rådgiver Byarkitekten
Digivert